De skadelige virkninger ved hash

Hash giver hjertebanken, man kan begynde at hoste, svede og ryste. Man får sværere ved at orientere sig og ved at styre sine bevægelser. Der følger ofte depressioner eller søvnløshed med. Nogle kommer til at lide af panikanfald og angst. 

Men problemerne slutter ikke der. Det aktive stof i cannabis, THC, bliver oplagret i fedtceller og organer som for eksempel hjernen, kønskirtlerne (testikler og æggestokke), milten, leveren og lungerne.

Hvad betyder det rent faktisk? Du vil stadig kunne opleve fysiske og psykiske bivirkninger lang tid efter, ja, op til  år efter, at du er holdt op med at tage stoffer. 

At ryge hash og marihuana skader lungerne mere, end når man ryger tobak. Risikoen for at få lungekræft er mange gange højere med hash end cigaretter. Marihuanrøg indeholder 50%-70% flere kræftfremkaldende kulbrinter end cigaretter, og en joint svarer til fem almindelige cigaretter.  Folk med et længerevarende misbrug får ofte bronkitis, dvs. en betændelse i luftvejene. 

Hash og marihuana ændrer noget i sædcellerne. Selv et mindre mængder kan gøre en mand midlertidigt steril. 

Hash og marihuana kan forstyrre en piges menstruationscyklus. En gravid, som jævnligt ryger marihuana eller hash, kan risikere at føde for tidligt og barnet kan være lille, undervægtig og lide af abstinenser.

Undersøgelser viser, at de mentale funktioner hos folk, der har røget meget marihuana har tendens til at være svækket eller formindsket. THC i cannabis får nerveceller i hjernen til at bryde sammen, hvilket påvirker hukommelsen.

Cannabis er et af de få stoffer, der forårsager unormal celledeling, som kan fører til alvorlige arvelige defekter (ødelæggeler). Indenfor de sidste 10 år er der født mange børn, af marihuanabrugere, som er mere passive og er dårligere til at koncentrere sig og forfølge livets mål.

Undersøgelser peger også på, at gravide kvinders brug af stoffet kan bevirke, at deres børn fødes med defekter, psykiske forstyrrelser samt en forøget risiko for leukæmi. 

Bivirkninger på kort sigt

 • Forvrængede sanser 
 • Panik 
 • Angst 
 • Ringe evne til at styre sine bevægelser 
 • Længere reaktionstid 
 • Søvnig eller deprimeret efter en „op-tur" 
 • Hjertebanken (og risiko for hjerteanfald) 

Bivirkninger på lang sigt  

 • Forringet modstandskraft over for almindelige sygdomme (forkølelse, bronkitis osv.) 
 • Lavt immunforsvar  
 • Vækstforstyrrelser 
 • Dannelse af flere unormale celler i kroppen
 • Færre mandlige kønshormoner 
 • Hurtig ødelæggelse af lungefibre og skader på hjernen, som kan være permanente 
 • Nedsat seksuel formåen 
 • Problemer med indlæring: forringet evne til at lære og til at huske det, man har lært
 • Sløv, søvnig og uden motivation 
 • Personlighedsændringer og humørsvingninger 
 • Svært ved at forstå ting klart 
 • Hashpsykose
„Jeg startede med at ryge hash, da jeg var 12, og tog med vennerne ud til Christiania for at købe det. Men meget hurtigt fandt jeg ud af, at det var meget nemmere at få fat i hos dealere ude omkring i byen – og endnu lettere i de åbne fængsler." 
- Jannick